PRIVACY

En hoe we daar mee omgaan

PRIVACY VERKLARING

Privacybeleid van Hoe Zorg Jij?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hoe Zorg Jij? verwerkt van haar contacten met hulpverleners en organisaties. Indien je je cv aan Hoe Zorg Jij? overhandigd  of om andere reden persoonsgegevens aan Hoe Zorg Jij? verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Hoe Zorg Jij? 
Korreweg 122A, 9715AJ Groningen 
KvK 62266276 
050 2807181

E-mailadres voor privacyrelateerde vragen: privacy@hoezorgjij.nl.


2. Welke gegevens verwerkt Hoe Zorg Jij? en voor welk doel

2.1 In het kader van je contact met Hoe Zorg Jij? kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 • Adresgegevens en eventueel postadres
 • Telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer
 • Werkverleden, werkervaring en wensen m.b.t. toekomstig werk
 • Opleidingsniveau
 • Een geschreven indruk gemaakt vanuit een intake met één van de medewerkers van Hoe Zorg Jij?

2.2 Hoe Zorg Jij? verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 1. Telefoonnummers worden verwerkt na een telefonische kennismaking met één van de medewerkers van Hoe Zorg Jij?
 1. Voornaam, geslacht, werkverleden, werkervaring en wensen m.b.t. toekomstig werk, opleidingsniveau en een geschreven indruk worden verwerkt na het intakegesprek met één van de medewerkers van Hoe Zorg Jij?
 1. Voornaam, geslacht, geboortedatum, opleidingsniveau, de geschreven indruk, werkervaring en wensen m.b.t. toekomstig werk worden verwerkt voor het matchen van je profiel aan de vacatureaanvragen die Hoe Zorg Jij? binnenkrijgt en voor het voorstellen van je profiel aan (potentiële) opdrachtgevers van Hoe Zorg Jij? Dit matchen en voorstellen gebeurd met bovenstaande gegevens verkregen uit een digitaal systeem dat Hoe Zorg Jij? hanteert voor het overzichtelijk bewaren van deze gegevens
 1. Achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, werkverleden, opleidingsniveau worden verwerkt voor het inschrijven van hulpverleners die aan het werk gaan via Hoe Zorg Jij? Dit gebeurd voor het maken van een arbeidsovereenkomst en het verdere arbeidsproces zoals verloning en het registeren van gedane arbeid.

 

 • Gegevens genoemd onder 2.2B en 2.2C worden opgeslagen in een digitaal systeem van Webplaats waar alleen medewerkers van Hoe Zorg Jij? toegang tot hebben. (https://www.webplaats.nl
 • Gegevens genoemd onder 2.2D worden verwerkt door Payrollplaats zodat zij de contracten kunnen faciliteren en het verdere arbeidsproces kunnen faciliteren. (https://www.payrollplaats.nl). 

2.3 Bewaartermijnen

 • Gegevens onder 2.2A worden bewaard mits de verstrekker hier bezwaar tegen maakt.
 • Gegevens onder 2.2B worden automatisch verwijderd na de duur van een jaar.
 • Gegevens onder 2.2C worden automatisch verwijderd na de duur van een jaar.
 • Gegevens onder 2.2D worden automatisch verwijderd meteen nadat de hulpverlener niet meer werkzaam is via Hoe Zorg Jij? 

 

3 Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

 

3.1 Via de administratie van Hoe Zorg Jij? kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hoe Zorg Jij? zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Om dit verzoek in te dienen kan je deze mailen naar privacy@hoezorgjij.nl.

3.2 Indien je klachten hebt of bezwaar wil maken over de wijze waarop Hoe Zorg Jij? je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je dit kenbaar maken aan Hoe Zorg Jij? via privacy@hoezorgjij.nl.  

3.3 Naast het indienen van bezwaar en/of klachten bij Hoe Zorg Jij? zelf kun je dit ook direct doen bij Autoriteit Persoonsgegevens. ( https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

3.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie privacy@hoezorgjij.nl.

 

Adres

Winschoterdiep 50
9723 AB GRONINGEN

Telefoonnummer

050 - 280 71 81

Email

info@hoezorgjij.nl

Facebook

LinkedIn

U

KvK: 62266276
BTW: NUMMER: 854736025B01
IBAN: NL96ABNA0489993362

Contact

Vragen, opmerkingen en/of suggesties? Neem gerust contact met ons op door middel van onderstaand contactformulier.

Nieuw veld

© 2019 Hoe Zorg Jij?  |  Realisatie website: Dlogic.nl