Een groot deel van het werk dat een hulpverlener doet bestaat uit het stellen van vragen. Vragen om zaken te verduidelijken, om dingen verder uit te diepen, vragen om zelf een beeld te krijgen van een probleem waar iemand mee komt, vragen om de ander mee te prikkelen,...

Lees meer